viernes, 26 de abril de 2013

ORGANIZACIÓN DEL AULAPartint de que tinc una classe amb 24 xiquets i xiquetes de 4 anys i respectant els conceptes pedagògics he organitzat la classe de la següent manera.
La meua classe sempre serà ampliable, convertible, polivalent, variada i interrelacionada. Mitjançant l’organització de l’espai transmetrem valors, ja que és una forma d’entendre la jerarquia, en la que la mestra no es trobarà per dalt dels alumnes, sinó que s’asseurà prop dels xiquets i anirà donant voltes per a que els alumnes troben la mestra més a prop, donant-li sempre la seua ajuda per a tot lo que necessiten.
Hi haurà una estora, a un costat de l’aula, on farem l’assemblea només arribar a classe. L’estora serà prou gran per a que capiguem tots asseguts i acostats, per als exercicis de relaxació, i que encara ens sobre lloc. Hi hauran coixins per a que els xiquets s’asseuen a l’hora de l’assemblea i un espill que els servirà per conèixer els seu propi cos i per adonar-se de com és el dels demés. Disposarem d’una taula de rutines, que ens servirà per a que cada dia només arribar a classe passar llista i vore que dia fa. Per això necessitarem un suro, amb una foto i el nom de tots els xiquets, a color i amb dibuixos, i un cartell amb els dies de la setmana i diferents tipus de temps per poder posar-los al cartell, segons faça el dia.
L’assemblea és important ja que ens servirà per conèixer-nos més i per expressar els nostres sentiments perquè permet reconduir la dinàmica de treball i l'actuació del grup de la classe.

Treballarem les rutines, per això tindrem només entrar a la classe una perxa, on els xiquets només arribar penjaran les seues motxilles i els seus abrics, que seran les coses que no podrem compartir amb les demés i dues papereres als dos costats de la classe on tiraran la brossa després d’esmorzar.
A més tindrem un bany connectat directament a la classe amb 3 wàters i 3 lavabos adequats als xiquets, es a dir, més baixets del normal. Hi haurà un espill que ocuparà tot el bany, i un wàter per a la mestra separat dels demés però al mateix recinte. A més a més tindrem cartels amb les normes per a que aprenguin coses com que cada vegada abans de menjar i després de fer les seues necessitats cal rentar-se les mans.

Els xiquets s’asseuran en grups de sis amb quatre taules que tindrem repartides en un lloc de la classe, on els xiquets tindran espai suficient per a moure’s. La mestra tindrà una taula com la dels xiquets però adaptada als adults, encara que aquesta taula no l’utilitzarà molt ja que anirà caminant per la classe i aproximant-se als xiquets. Aquestes taules donaran al finestral que ocupa tota una paret per donar suficient lluminositat a l’aula. Les taules i les cadires seran de quatre colors, blau, verd, taronja i vermell i podran moure’s sempre que siga necessari, per exemple quan donem plàstica cobrirem les taules amb plàstics per no embrutar, i també cobrirem el terra.
 Tot el mobiliari de la classe estarà disponible per al xiquet i tindran accessibilitat a totes les coses. Hi haurà espai per a que els alumnes es pugan moure’s, no hi hauran coses al muntó, sempre es deixarà un espai entre unes coses i altres. Utilitzarem per a totes les activitats tant materials d’editorials especialitzats, elaborats pel mestre i materials no específicament educatius però que s’utilitzaran en activitats educatives
Tindrem un espai per al joc, que serà l’estora en la que tindrem un baül amb jocs, tots adequats per a que desenvolupen la seua creativitat; també jugaran al pati, on la mestra observarà el seu comportament i on participarà per a guiar els jocs i donar-lis pautes per a un millor desenvolupament. Al pati tindran bicicletes per a xiquets i tobogans per jugar.
Jugarem dues hores al dia, distribuïdes segons l’horari, i també a l’hora del pati, al que tindrem accés directe des de la nostra classe. També jugaran cada vegada que acaben els treballs. El joc és molt important ja que mou als petits a interactuar amb les persones i els objectes, per curiositat innata o pel simple plaer de fer-ho, els proporciona plaer i diversió i deixa lliure iniciativa i llibertat dels participants.
Amb el joc es tracta de portar a terme una metodologia educativa amb la qual, mitjançant la planificació d’activitats i uns determinats recursos, s’aconsegueix que el nen adquireixi una sèrie de coneixements, habilitats i estratègies noves que li permetin un desenvolupament integral de les seves capacitats. És molt important ja que promou el desenvolupament intel·lectual, el desenvolupament motor, la creativitat, la sociabilititat, l’equilibri emocional i el desenvolupament del llenguatge i l’adquisició d’actituds i valors.
Respecte al projecte de treball, que el treballarem ja que són fets amb temes que agraden als xiquets, es treballarà amb cadascú assegut al seu lloc, amb les 24 cadires que tenim i amb les quatre taules en las que s’asseuen. El projecte s’explicarà amb la pissarra digital que tindrem a la paret a la visió de tothom, els xiquets amb aquesta podran experimentar i relacionar-se amb les TIC, sempre amb la supervisió d’un adult. Introduirem les TIC ja que és un mitjà didàctic que informa, entrena, guia l’aprenentatge, reforça i motiva. Tindrà lloc dues vegades a la setmana.
A la classe tindrem 5 racons, ja que són una proposta metodològica que fa possible la participació activa dels/de les xiquets/es en la construcció dels seus coneixements. Els tindrem delimitats a la classe amb prestatgeries col·locades perpendicularment i es repartiran en grups de 4 ó 5 en diferents racons per treballar. En ells tindrem diferents objectes per a manipular, per a realitzar investigacions i dur a terme projectes i per a desenvolupar la creativitat.
Treballarem els racons com un contingut específic, ja que potencia la necessitat i les ganes d’aprendre dels xiquets, desenvolupa l’esperit de recerca i d’investigació i afavoreix la utilització de diferents tècniques i estratègies d'’prenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Damunt els fa ser conscients de les seues possibilitats, a valorar els seus avanços i a acceptar les seus errades, entre altres coses. Tindrem racons per a que els xiquets treballen de manera autònoma, com són el de les construccions, les tecnologies i el de la cuina, i altres com el de les matemàtiques i la biblioteca on treballarem amb la mestra de recolzament i amb la mestra. Els racons els treballarem una vegada al dia, ja que són molt importants i fa que amb ells els xiquets juguen i desenvolupen les seues capacitats.
Les diferents activitats que poden fer-se al racons i les seues instruccions es trobaran marcades amb cartolines, i sempre abans de entrar a l’activitat del racons els donarem un objecte simbòlic segons el racó on es troben, per a que no hi haja saturació de gent als racons. Per al racó de les construccions tindrem un peto de constructor; per a les matemàtiques un collar amb números; per a la biblioteca una polsera amb lletres; per a la cuina uns davantals i un barret i per a les TIC un barret amb una antena.
Açí es troben els racons de la meua classe:
1.    Racó de les construccions, en les que desenvoluparan la motricitat. Es trobarà al costat del racó de les matemàtiques. Tindrem diferents jocs per a poder construir amb blocs que encaixen, amb blocs de fusta amb les que es poden fer formes... També desenvoluparan la cooperació ja que podran fer les construccions com ells vulguen, amb parelles, amb equips, o sols. A aquest racó no tenim diferents dificultats de materials, ja que els xiquets, amb els mateixos materials a mesura que van progressant van fent la seua tasca més difícil. Disposarem de diferents baüls que delimitaran el racó i de un espai totalment pla per a que la seua tasca puga ser optimitzada.
2.    Racó de les matemàtiques, on s’iniciaran a la logico-matemàtica i investigaran per conèixer més. A aquest racó treballaran amb la supervisió, ajuda i explicacions de la mestra. Treballarem amb jocs de lògica adequats als xiquets, amb diferents graus de dificultats, a més tindrem jocs de números amb els que aprendran a contar i jocs específics o fabricats amb objectes casolans per a realitzar activitats com contar, classificar, treballar  amb  els números... Aquest racó es trobarà a una paret de la classe, junt el racó de la biblioteca i de les construccions i tindrà cadires, que agafarem de la classe, una taula on els xiquets treballaran i una prestatgeria amb les fitxes, els jocs de lògica i els números, a més la paret d’aquest racó estarà adornada amb els números de 0 al 9 a la paret, fets per ells al començament del curs.
3.    Racó de biblioteca, on s’iniciaran a la lecto-escriptura i investigaran per conèixer més. A la biblioteca treballarem amb la professora de recolzament, on ensenyarà en funció dels nivells que tinguen els xiquets, dispondrem de colors, de pintura de dits, de fitxes amb les lletres i de jocs que faran que els xiquets s’interessen per al tasca, tindrem adornat aquest espai amb portades de llibres i amb lletres pintades per ells al començament del curs. El racó es trobarà al costat de les matemàtiques i de la cuina, constarà de les cadires segons els nombre de xiquets que participen, una taula i una prestatgeria on tindrem tots els materials, on es trobaran els llibres amb diferents nivells de lectura, des dels que no tenen lletres, fins el que tenen lletres en minúscules, per a que ells veien quin és el seu objectiu i per a que coneixen un poquet més de llibres que llegiran més endavant i també fitxes de començament a l’escriptura.
·         Cal dir que per al racó de les matemàtiques i de la biblioteca, utilitzarem a vegades la pissarra digital per a que aprenguen també amb les TIC.
4.     Racó de la cuina, on jugaran simbòlicament, a aquest racó hi hauran cuines, davantals, barrets de cuiner, diferents utensilis de la cuina i diferents objectes amb formes de aliments, es trobarà al costat de la biblioteca i de les tecnologies. Les cuinetes i els forns, delimitaran l’espai del racó.
5.    Racó de tecnologies, al costat de la cuina, on s’aproximaran a les TIC. Hi hauran quatre ordinadors amb programes instal·lats especialitzats per als xiquets, amb diferents dificultats, un dels programes parlarà de les TIC. A aquest racó podran treballar en parelles a través de les connexions que tenen els ordinadors, es a dir, els diferents xiquets de la classe jugaran a temps real amb els seus companys.

Treballarem l’anglès amb la mestra de recolzament dues hores a la setmana, es realitzarà en gran grup col·locats on també fan els projectes de treball. La mestra, partint de que en la classe tindrem flashcards per a que els xiquets aprenguen, ensenyarà als xiquets a parlar coses molt bàsiques. Des d’un primer moment parlarem de coses que els ajudaran i de coses que a ells els interesse. Treballarem amb la pissarra digital per a que els xiquets participen en el seu aprenentatge. Tindrem una radio per a cantar cançons i diferents vídeos que ensenyen vocabulari.
Donaran psicomotricitat al gimnàs d’infantil del col·legi, el faran amb una mestra de recolzament dues hores a la setmana. Al gimnàs disposen de espai per córrer, de colxonetes, de balons de diferents classes i de tot tipus de material per a desenvolupar la motricitat. Es treballarà moltíssim el desenvolupament de les habilitats del xiquet. Aquesta activitat es farà en gran grup, i depenent dels jocs que es facin es separaran en grups més petits.
Per concloure, cal dir que l’organització de l’espai afavorirà un tipus d’intervenció educativa, unes activitats, uns mètodes pedagògics i  una qualitat de les relacions. Per això he tingut que ser conscient del propi projecte educatiu, he tingut que tindre interioritzat el del centre a l’hora d’organitzar la classe i  m’he tingut que coordinar amb l’equip per a  garantir la coherència de l’escola.


No hay comentarios: