viernes, 26 de abril de 2013

Divertido juego
FITXA DE JOCS
D’EI

FITXA JOC
1-Títol: Cadires cooperatives

2- Tipus de joc: cooperatiu

3-Agrupació (gran grup, petit grup, parelles, individual): gran grup

4.-Espai. Pati o aula

5.-Edat a la qual va dirigit: de 5 a 10

6-Objectius:
La cooperación entre els participants
7-Duració: Depenent el numero de jugadors

8-Desenvolupament: Es coloquens cadires en circle, tantes cadires com jugadors hi haja, es possa música i els xiquets donen voltes per les cadires, quan espara la música els xiquets tènen que pujar-se a la cadira, tènen que intentar pujar-se tots, poc a poc es van retirant cadires per el que será olt més difícil pujar-se el joc acaba quan ja no poden pujar-se més a les cadires que queden.

  9- Recursos:Cadires i música


No hay comentarios: